Audi TT


VAG-COM: TANCAMENT AUTOMÀTIC PORTES


Una opció que podem activar mitjançant el VAG-COM és el tancament automàtic de les portes a partir de 15 km/h, i l'obertura d'aquestes, al treure la clau del contacte.
Per activar aquesta funció, el procediment que vaig seguir va ser el següent :

Un cop connectat el VAG-COM, entre el portàtil i el cotxe (veure "Introducció"), accedim a l'apartat "Select". 

 

Dins d'aquest apartat, a la pestanya "Common" seleccionar "35 - Cent. Locks".


D'entre les opcions que ens apareixen, escollir "Recode - 07".


Per activar la funcionalitat, al valor que ens apareix a "Software Coding" cal sumar-li "32".
En el meu cas en concret, el valor inicial que apareixia era "06720", així que vaig introduir "06752" .


Finalment, clicar "Do It!".

Sortir de VAG-COM, treure el contacte, desconnectar el cable, i el proper cop que es posi en marxa el cotxe, a partir de 15 km/h, els tancaments centralitzats s'activaran. 
De la mateixa manera, al aturar el cotxe i treure la clau del contacte, el tancament centralitzat s'obrirà.