Audi TT


VAG-COM: ACTIVACIÓ TEMPOMAT


En el post sobre la instal·lació del Tempomat (control de velocitat de creuer), vaig indicar que l'activació es pot realitzar mitjançant el programa VAG-COM, ara indicaré concretament el procés que vaig seguir. 
 
Primer de tot, connectar el portàtil al cotxe mitjançant el cable del VAG-COM, tal com indico al post d'introducció al VAG-COM.
 
Un cop connectat, des de la pantalla d'inici, accedir a l'apartat "Select".
 
 
A continuació, a la pestanya "Common", clicar a "01 - Engine".

 
A la següent pantalla clicar sobre l'opció "Login - 11".


A la pantalla que s'obre a continuació, escriure el valor "11463" i clicar "Do It!".


En aquest moment, ja hauria d'estar activat el Tempomat. Per verificar el correcte funcionament, podem fer el següent :

A la pantalla anterior, cliquem sobre "Meas. Blocks - 08".


Seleccionem el grup "066", i verifiquem els següents valors : 


Al Camp 2 "Clutch/Brake" :
  • 1000 = sense pedal de fre ni d'embragatge apretats
  • 1011 = pedal de fre apretat
  • 1100 = pedal d'embragatge apretat
 Al Camp 4 "Cruise switch" :
  • 0000 = tempomat apagat (OFF)
  • 0011 = tempomat activat (ON)
  • 0001 = selector de ON/OFF a mitges (desactivar momentaniament)
  • 0111 = boton de SET apretat
  • 1011 = boton de RES apretat
Si tots els valors són correctes, ja tindrem correctament instal·lat el Tempomat.