Audi TT


VAG-COM: AJUST INDICADOR CONSUM BENZINA


Els Audi TT mkI que venen equipats amb computadora d'abord (FIS), tenen l'opció, entre d'altres, de poder visualitzar el consum actual i mig de benzina, així com l'autonomia estimada de km per realitzar.

Aquestes aproximacions, normalment no són massa precises, i en el meu cas particular, el consum mig diferia del real sobre un -8% aproximàdament. És a dir, si a la pantalla del FIS, m'indicava un consum mig de 7,0 litres/100 km, el real acostumava a ser uns 7,5 litres/100 km (podeu observar-ho amb detall a l'apartat "El meu TT" --> "Consum de benzina").

Tenim la possibilitat d'ajustar més el consum mig del FIS al consum real del cotxe mitjançant el VAG-COM. El procediment a seguir és el següent :

Un cop connectat el VAG-COM, entre el portàtil i el cotxe (veure "Introducció"), accedim a l'apartat "Select".


A continuació a la pestanya "Common" seleccionem "17-Instruments".


A la següent pantalla seleccionem "Adaptation- 10".


A continuació, seleccionem el "Chanel Number" 3, que correspon a la funció "Indicador de consum" ("Consumption" "Indicator")El valor per defecte que té aquest canal és 100. Els valors que accepta van de 85 a 115, en intervals de 5. Per al meu cas, vaig provar amb el valor 105 (en teoria aquest valor mostrarà un 5% més de consum del que es mostrava fins ara a la pantalla del FIS).

No podem utilitzar els botons "Up" i "Down", ja que donarà error quan introduim un valor que no sigui multiple de 5, així que per a introduir-lo sense problemes cal escriure'l amb el teclat.

Un cop escrit premem el botó "Test" i veurem a la pantalla del FIS com el valor actual de consum mig augmenta (en el cas d'introduir un valor superior a 100). En el meu cas va passar de 7,1 a 7,5.
Finalment, clicarem el boto "Save" per desar el nou valor. Quan el cliquem ens apareixerà un avis, l'acceptem.Per tornar al menu anterior, cliquem "Done, Go Back".

Ara, en principi, el FIS ens mostrarà un consum mig més proper al real. Si no estem satisfets, sempre podem tornar a variar el paràmetre.