Audi TT


VAG-COM : ESCANEIG D'ERRORS


Segurament, la utilitat més utilitzada del VAG-COM és l'escaneig i esborrat dels errors que es memoritzen a la centraleta del cotxe.
 
Per poder veure aquests errors podem accedir manualment módul a módul : Anar a "Select". 
 
 
Escollir el módul a escanejar, per exemple, "01 - Engine"
 
 
 
Dins d'aquest clicar "Fault Codes - 02"),

 

 
 ... o bé fer un auto-escaneig, en el que VAG-COM selecciona ell mateix els móduls, i els escaneja un rere l'altre de manera seqüencial.
 
Anem a veure com fer l'auto-escaneig.
 
Un cop connectat el VAG-COM al cotxe i comprovada la comunicació (veure post VAG-COM), a la pantalla inicial cliquem "Auto-Scan".
 
 
 
 A la següent pantalla, en el menú desplegable, seleccionem el model TT (8n - TT).

 
VAG-COM ens mostrarà quins móduls escanejarà.


Cliquem "Start" i s'iniciarà la lectura d'errors. Quan finalitzi, veurem els resultats. 

 
 
 Aquests resultats podrem desar-los en un arxiu de text, mitjançant l'opció "Copy Results". (Fem "copy results" i els enganxem fent "paste" dins d'un arxiu de text en blanc).
 
 

Si ens hagués aparegut errors, podríem esborrar-los accedint al módul en concret : Anar a "Select" .
 
 
Escollir el módul on hi ha l'error, per exemple "01 - Engine".
 
 
Dins del módul clicar el botó "Fault Codes - 02".