Audi TT


CANVI DE L'INTERRUPTOR DEL PEDAL DE FRE


L'interruptor del pedal de fre és la peça responsable d'indicar a la centraleta que estem utilitzant el pedal de fre, i entre d'altres accions, és l'encarregat d'encendre les llums de fre.


Existeixen molts comentaris sobre la fragilitat d'aquesta peça, indicant que no és estrany que s'espatlli. Si s'acaba trencant, es possible que la centraleta registri els següents errors (en el meu cas són els que van quedar registrats) :


Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8N0 906 018 DA
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0010
   Coding: 11500
   Shop #: WSC 00001
   TRUZZZ8NX61008312     AUZ5Z0F1076020
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000


Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8N0 907 379 J 
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Coding: 0019469
   Shop #: WSC 01236
1 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch-F
            008 - Implausible Signal - Intermittent


El primer error correspon al mòdul de motor, mentre que el segon correspon al mòdul dels frens (ABS/ESP)


En el meu cas, quan es va produir el trencament d'aquesta peça, estava realitzant un adelantament, i va provocar que el cotxe deixés d'accelerar. Això és degut a que la centraleta estava reben informacions contradictories (que s'estava prement el pedal de fre i l'accelerador alhora), i per a protegir el motor i els frens inhabilita el pedal de l'accelerador, no permetent accelerar. Finalment registra l'averia i permet tornar a accelerar.


Es possible que per això l'averia apareix registrada en dos mòduls diferents (motor i frens).


L'interruptor original, comprat a AUDI, és el següent :


INTERRUPTOR PEDAL DE FRE : 1C0 945 511 A RDW


 

La majoria d'aquestes peces, es poden trobar a botigues on-line a internet com per exemple : Oscaro

 

 


PROCEDIMENT


Per canviar l'interruptor, cal treure el protector de plàstic inferior del tablier.


Per treure aquest protector cal :


- Desconnectar el comandament de llums. Per a tal efecte, cal premer cap endins el selector de llums, i girar-lo.- Treure els 3 cargols inferiors.- Treure els cargols de la peça on es troben els fusibles, per poder apartar els tetons que estan inserits en el protector.- Desenclavar els clips de la part superior del protector.


 

- Finalment, treure el connector de diagnosi.


 

Un cop tret el protector, ja tenim visible l'interruptor del pedal de fre. 

Per treure'l, cal girar-lo aproximadament 45º en sentit anti-horari.


Veiem l'antic interruptor ja desmuntat.I aquí veiem l'antic i el nou. 

Per col·locar el nou, sense tocar el pedal de fre (ha d'estar situat en la posició de "repós"), inserir-lo i girar 45º en sentit horari.


NOTA IMPORTANT : L'interruptor te un mecanisme de bloqueig que s'activa quan s'instal·la. Si posteriorment cal treure'l, caldrà desbloquejar aquest mecanisme. 


 

Veiem les imatges del nou interruptor ja instal·lat. 

Finalment, tornem a muntar el protector inferior. 

 

 

Treball realitzat gràcies a : http://www.autobricos.com