Audi TT

 

LES AVERIES MÉS FREQÜENTS EN L'AUDI TT MKI

 

Estadísticament, cada model, sigui de la marca que sigui, durant la seva vida útil té més probabilitats de patir unes determinades averies que no d'altres. Això no significa que totes les unitats hagin de tenir aquestes averies, si no que, simplement, és més probable que les tingui, que no pas un altre model d'una altra marca.


L'Audi TT MkI no és una excepció, i presenta, per anormenar-ho d'alguna manera, uns "punts febles", que pot ser interesant indicar.


La font de documentació d'on he extret aquest llistat és internet (forums, pàgines web, portals....), i la pròpia experiència.

 QUADRE D'INDICADORS (TABLIER) Molt freqüent


És una de les averies més freqüents que pot tenir qualsevol model d'Audi TT MkI. Es pot identificar veient que la pantalla de l'ordinador del cotxe no mostra totes les línies (hi ha línies apagades), que dificulten la seva lectura. També es possible que els indicadors (temperatura, benzina) indiquin valors erronis.
La substitució del quadre, en un concessionari Audi està al voltant dels 1.000 €, però hi ha tallers especialitzats en la reparació de tabliers, en els que la reparació pot costar al voltant dels 300 € (preus apròximats, any 2013).
BOBINES MOTOR Molt freqüent


Determinats lots de bobines (identificades per la seva referència), donen problemes, provocant un funcionament irregular del motor (tirons), arribant a impedir completament el funcionament d'aquest.Audi ha reconegut aquest problema, i ha creat una campanya de substitució gratuita d'aquestes bobines. Anant a un concessionari Audi comprovaran si les bobines del teu Audi TT MkI pertanyen a les defectuoses, i en cas afirmatiu, procediran a substituir-les sense cost per al propietari.


La campanya és la 28E9 i existeix un apartat dins d'aquesta web específic d'aquesta campanya. Durant l'any 2013 encara estava vigent la campanya.
TERMOSTAT MOTOR Molt freqüent


El termostat és la peça que regula la temperatura de funcionament del motor, permetent o impedint el pas de refrigerant al circuit.

 


És molt freqüent que amb els quilòmetres, aquesta peça no realitzi correctament el seu treball, i no tanqui el circuit correctament, de manera que l'aigua circula pels conductes tota l'estona, impedint que el motor arribi a la temperatura de funcionament óptima, o dificultant que s'hi mantingui.


L'indicador de temperatura del quadre, en l'Audi TT, un cop ha arribat a la marca de 90º, no ha de moure's. Si circulant per carretera, veiem que baixa, pot ser un senyal que hem de canviar el termostat (Atenció, verificar també que el sensor de temperatura no té cap problema!).


El preu d'aquesta peça, original a Audi, és d'aproximadament 25 €. Cal comptar també el cost de l'anticongelant (G12+) i unes 2 hores de ma d'obra aproximadament (preus 2012). En aquesta web podeu veure el procés de substitució del termostat (Apartat 'Operacions Mecàniques') .
INTERRUPTOR FRE Molt freqüent


Situat al pedal del fre hi ha l'interruptor d'aquest, que serveix per a encendre les llums de fre quan estem prement el pedal, alhora que indica a la centraleta que estem utilitzant el fre.Amb l'us, aquesta peça acostuma a espatllar-se, fent que, o bé no s'encenguin les llums de fre al premer el pedal, o bé es mantinguin enceses tot i no estar prement el fre. De la mateixa manera, pot produir que el motor no respongui al accelerador, degut a que la centraleta pot estar creient que estem premement el fre i l'accelerador a l'hora (queda enregistrat l'error corresponent).


El preu d'aquesta peça és d'aproximadament 20 € al concessionari, i la mà d'obra uns 30 minuts. Podeu trobar en aquesta web el procés de reparació d'aquesta averia (Apartat 'Operacions Mecàniques') . 

SUPORTS MOTOR, CANVI I SUSPENSIÓ (SILENTBLOCKS) Molt freqüent

 
Els suports de motor, canvi i suspensió, són tacs de goma que serveixen per amortir soroll i vibracions. Amb el temps, aquestes gomes es resequen i no realitzen correctament el seu treball, provocant sorolls al circular per carreteres irregulars, o pasar per sots, i no filtrant correctament les vibracions provocades pel motor.El preu varia depenent del silentblock en concret.

 TUBS PRESSIÓ I DEPRESSIÓ  Molt freqüent

 
De manera similar al que passa amb el suports del motor, els tubs de pressió i depressió del sitema de buit i del turbo, amb el temps pateixen un desgast que pot portar a que apareguin talls que impliquen entrades d'aire, el que influeix en el normal funcionament del motor.Depenent del tub malmés, pot ser dificultós trobar-lo. El preu variarà en funció del tub en qüestió.

 


 

SENSORS MOTOR  Freqüent

 
Com en tot cotxe modern, la qüantitat de sensors electrònics que hi ha en el motor implica una possible font de problemes. Tot i que en general no es produeixen més problemes que en qualsevol altre cotxe amb motor i edat similar, els principals problemes poden venir, entre d'altres, de :


- Caudalímetre

- Sensor temperatura de l'anticongelant

- Sensor lambda

...


El preu dependrà del sensor en qüestió.

 


 

ALÇAVIDRES ELÈCTRICS Freqüent

 

Amb l'us, el motor i diferents components dels alçavidres elèctrics, poden averiar-se, produint soroll, o inclús deixant de funcionar.El preu del motor de l'alçavidres de l'Audi TT MkI en un concesionari oficial és d'aproximàdament 260 € (preu 2012).

 


 

BOMBA AIRE SECUNDÀRIA Freqüent


La bomba d'aire secundària entra en funcionament quan engeguem el cotxe en fred, i la seva missió és proveir més aire a l'admissió. Podriem dir que és una mena de ventilador.

 


El problema que acostuma a tenir aquesta peça és que la carcasa de plàstic on va la turbina, està únida per 'rematxes' que amb el temps es deterioren, permeten que s'escapi aire i soroll. Normalment és degut al soroll que produiex, que detectarem que tenim problemes amb aquesta peça.


La solució a aquest problema és sencilla, i consisteix en canviar els 'rematxes' per cargols. Podeu trobar en aquesta web el procés de reparació d'aquesta averia (Apartat 'Operacions Mecàniques'). 

CENTRALETA HALDEX (QUATTRO) Ocasional


He llegit alguns casos en els que, en models amb tracció Quattro, la centraleta encarregada de gestionar la tracció, ha donat problemes, provocant un funcionament defectuos.


En alguns casos, es comenta que una manera d'identificar aquest possible problema, es iniciar la marxa amb les rodes completament girades, moment en el que, si es presenta aquesta averia, les rodes de l'eix del darrere es poden bloquejar.

 

 

Desconec el preu dels recanvis i de la reparació. 

CAPOTA ROADSTER Ocasional


En el model de TT descapotable (Roadster), s'han donat casos en els que degut a perdues en el líquid hidràulic de la capota, el mecanisme d'aquesta ha deixat de funcionar.

 

Revisar i reomplir de líquid del circuit és una mica complicat. Es recomenable cercar informació abans d'intentar solucionar-ho.