Audi TT


VAG-COM - INTRODUCCIÓ


A l'entrada sobre la instal·lació del control de velocitat (Tempomat), explicava que una de les possibilitats per activar-lo era mitjançant l'aplicació VAG-COM. Ara intentaré ampliar una mica més la descripció d'aquesta aplicació, sobretot basant-me en la meva pròpia experiència. Si voleu aprofundir o contrastar l'exposat a continuació, us recomano que cerqueu per internet informació oficial sobre l'aplicació. 

El VAG-COM és una aplicació informàtica per a sistemes operatius Windows, que juntament amb un cable específic permet llegir dades en temps real dels sensors del cotxe, llegir avaries electròniques memoritzades a la centraleta, així com poder activar / desactivar certes funcions. 

El desenvolupador d'aquesta eina és l'empresa Ross-Tech, i cal tenir present que l'aplicació requereix d'una llicència per a poder accedir a totes les funcions que ofereix. Sense aquesta llicència pot utilitzar-se en mode "shareware", amb un conjunt limitat de les seves funcionalitats.
 
Per internet, concretament per ebay, es pot comprar el connector, juntament amb un CD on venen els controladors per a Windows , així com versions de VAG-COM, amb llicència "Shareware".
Hi ha diverses versions de VAG-COM. Els cables també estan dissenyats per a funcionar amb determinades versions. El que explicaré, és sobre una versió antiga, però que per als TT MkI ja serveix per a realitzar diverses operacions, la versió és la 311.2. El cable és compatible també amb la versió 409.1.

El primer pas a realitzar és la instal·lació del controlador del cable. Aquest el que fa és crear un port COM "virtual", de manera que tot i que el cable es connecta per un port USB a l'ordinador, el programa veurà el cable connectat a un port COM.
 
 
Un cop tenim instal·lat el controlador, instal·larem el programa VAG-COM, i si disposem d'una llicència, la introduirem, tal com indica el fabricant, per a disposar de totes les funcionalitats que ofereix l'aplicació.

Quan hem realitzat la instal·lació, iniciem l'aplicació, i se'ns mostrarà la pantalla principal. 

 

Caldrà indicar a l'aplicació, a quin port COM està connectat el cable (en el cas de la imatge anterior, veiem que al COM2). L'indicarem accedint a l'apartat "Options". 


Un cop hem seleccionat el port COM adient, cliquem "Save". 

Per comprovar que hem realitzat correctament la instal·lació i configuració, caldrà endollar el cable al connector de diagnosi del cotxe, i veure que hi ha comunicació.

El connector de diagnosi dels TT MkI es troba a prop de la petita guantera que hi ha sota el volant.


Així doncs, de moment amb el contacte del cotxe sense donar, inserim el cable al connectorUn cop connectat, donem el contacte (posició de la clau en que s'encenen els indicadors del tablier), i per veure que hi ha comunicació, accedim a l'apartat "OBD-II Functions" del VAG-COM.

Si tot ha anat correcte, veurem un missatge com aquest :

 
Ara ja estem en condicions de llegir avaries, esborrar-les, fer lectures de sensors, o activar i desactivar diverses opcions del cotxe

Properament indicaré alguns exemples pràctics del que he fet en el meu TT amb el VAG-COM.