Audi TT


INTERPRETACIÓ DELS CODIS D'EQUIPAMENT


Juntament amb el valor VIN tenim també els codis que ens indiquen l'equipament del vehicle.

Podem veure aquests codis a l'etiqueta que en els TT MkI es troba a la part dreta del maleter (sota el tapiçat), o bé al manual de manteniment del vehicle.

Observem un exemple d'etiqueta a la imatge següent (d'un Audi A6).


A cada línea tenim la següent informació :


1 - Número de bastidor
2 - Designació del model
3 - Potència del motor / Tipus de canvi / Data de fabricació
4 - Sigles del motor / Sigles del canvi de marxes
5 - Número del codi de pintura / Equipament interior
6 - Codis equipament opcional
7 - Pes en buit / consum en cicle urbà / consum en carretera / consum mig / emisions CO2


Per descodificar els codis de l'equipament opcional tenim la web : http://igorweb.org/equidec/Default.aspx  on cal introduir els codis separats per comes (veure pàgina d'exemple).