Audi TT


INTERPRETACIÓ VIN I CODIS EQUIPAMENT


A partir del número de bastidor o VIN (Vehicle Identification Number), podem obtenir varies dades sobre el nostre vehicle. 

El número de bastidor és un seguit de dígits (17), que agrupant-los en subconjunts obtindrem la següent informació : 


Dígits   1-2: País de fabricació
Digit      3: Fabricant
Dígits   4-6: Sense informació
Dígits   7-8: Model
Digit      9: Dígit de control
Digit     10: Any de fabricació
Digit     11: Fàbrica on s'ha construït
Dígits 12-17: Número de seqüència de producció
 

Podem accedir a la web http://s2central.net/vin_entry_sonic.html per poder descodificar cada subgrup de dígits i veure el seu valor.

Exemple :