Audi TT


L'OLI DEL MOTOR


Oficialment, segons Audi, el TT mkI (amb codi de motor BVP, però crec que també per a la resta) pot tenir dos tipus de plans de revisions, en funció de l'oli que utilitzem (amb o sense especificació "LongLife").

Bàsicament els olis amb especificacions "LongLife" tenen una vida útil del doble de quilòmetres que un oli sintètic "normal".  Això significa que si Audi recomana fer els canvis d'oli sintètic "normal" cada 15.000 km ó 1 any (el que passi abans), amb un oli "LongLife" es pot allargar a 30.000 km ó 2 anys.

Jo personalment prefereixo seguir un manteniment amb oli sintètic "normal", ja que considero que les qualitats actuals d'aquests olis, de marques reconegudes (Castrol, Mobil...) son prou altes, alhora que em dona més tranquilitat saber que l'oli està treballant "net" durant un major tant per cent de la seva vida útil.

Els olis que compleixen l'especificació "LongLife" definida per Audi per al TT mkI BVP han d'indicar el següent codi : VW 503.00 ó VW 503.01.

Els codis que són indicats per a manteniments de 15.000 km han d'indicar el següent codi: 
VW 500.00, VW 502.00 ó VW 501.01

Els olis, a banda d'aquestes especificacions, que fan referència als estàndards de qualitat que compleixen, també presenten un altre valor que cal tenir en compte a l'hora d'escollir-lo, que és la viscositat de l'oli en funció de la temperatura d'aquest.

Aquest valor ve definit normalment per un indicació del tipus XwY (p.e. 10w40). Aquest valors signifiquen :

X : viscositat de l'oli en fred
Y : viscositat de l'oli en calent.

El problema dels olis es que a temperatures molt baixes tendeixen a fer-se massa viscosos, mentre que a temperatures molt altes tendeixen a fer-se massa líquids (poc viscossos).

A la pràctica, els dos valors implicaran el següent (si no ho tinc mal entès) :

Quan la X prengui un valor gran (normalment pren els valors 0, 5, 10, 15, 20), l'oli en fred tindrà una viscositat major, el que significarà dues coses

- La bomba de l'oli tindrà més dificultat per moure aquest a les diferents parts del motor degut a la resistència que provoca una major viscositat, el que implicarà que durant el funcionament en fred, la lubricació del motor serà menor.

- Degut a aquesta major viscositat, en fred hi haurà un consum d'oli menor, ja que serà més difícil que aquest passi a la cambra de combustió. 

Per altra banda, quan el valor de la Y sigui gran (acostuma a prendre valors 30, 40, 50 60), implicarà que l'oli a temperatura de funcionament (temperatura alta) tindrà una major viscositat. Aquesta major viscositat, quan estem parlant a temperatura de funcionament, implica a priori una major protecció del motor i un menor consum d'oli.

Així doncs, per resumir-ho, quan els valors de X i Y estiguin més allunyats (5w50 ó 10w60) l'oli serà més estable; tindrà una viscositat menys diferenciada entre la temperatura en fred i la temperatura de funcionament).

Tot així,  un oli 10w60 no sempre serà millor que, per exemple un 10w40, ja que cal tenir en compte les especificacions del fabricant (valors de tolerància de les peces, temperatura de funcionament del motor...).

Escollir quin ens és adient dependrà de varis factors :

- Especificacions del fabricant del cotxe (valors de tolerància internes de les peces...).
- Temperatura exterior (hivern - estiu).
- Quilòmetres del motor (toleràncies internes entre les peces son majors degut al desgast).

Podem veure a la imatge inferior un quadre de recomanació del fabricant Ford per al model Probe, de viscositat d'oli en funció de la temperatura ambiental. 


A la primera revisió del meu TT (que es va realitzar abans de fer-se l'entrega del cotxe), l'oli escollit va ser un Agip 5w40, ja que el considero un terme mig adient per la temperatura exterior, quilòmetres del motor i recomanacions del fabricant.

 

El rendiment d'aquest oli el considero bo, i en els 15.000 km que va durar, va haver-hi un consum mig d'oli de 0,06 l / 1000 km. 

Tot i així, per al segon canvi d'oli vaig escollir un Castrol Magnatec, amb el mateix index de viscositat (5w40).Després de 15.000 km amb aquest oli, el rendiment va ser també satisfactori.


Posteriorment també he utilitzat el Castrol Edge 5w30, oli que, tot i ser 'Longlife', l'he utilitzat durant 15.000 km,

 

Tot i que el grau de viscositat és menor, i podria provocar un consum superior d'oli, el rendiment ha estat bo, amb un consum similar als anteriors.